อัพเดตราคา 2019

 School Name3 เดือน6 เดือน
AEA - Auckland English Academy67,080 บาท123,840 บาท
AIS - Auckland Institute of Studies70,950 บาท141,900 บาท
Aspire 2 International-Auckland72,240 บาท139,320 บาท
Aspire 2 International-Christchurch64,500 บาท123,840 บาท
Campbell90,300 บาท167,700 บาท
Dominion English76,110 บาท144,480 บาท
EAP- Bridge International College (part of the ICL)64,500 บาท129,000 บาท
EDENZ College85,140 บาท158,455 บาท
ETC - English Teaching College79,980 บาท159,960 บาท
Embassy English65,790 บาท129,516 บาท
English language Academy (ELA)95,460 บาท190,920 บาท
ICL IELSTS Preparation64,500 บาท129,000 บาท
Kiwi English Academy73,100 บาท133,300 บาท
LSNZ - Language School New Zealand83,850 บาท144,480 บาท
Language International105,243 บาท172,215 บาท
LSI - Language Studies International 83,334 บาท136,740 บาท
Nelson English Centre92,880 บาท170,280 บาท
NZLC69,660 บาท134,160 บาท
Worldwide School of English72,240 บาท144,480 บาท
RELA – Rotorua English Language Academy101,910 บาท152,220 บาท
University of Otago 102,942 บาท205,884 บาท
Southern Lakes English College76,110 บาท141,900 บาท
ABC College of English107070190920

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *